Kommunens kostnader, Varberg

Varbergs kommun ligger i Hallands län och har 67 800 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 25:e lägsta i landet med 57 153 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.