Statsbidrag och utjämning till kommunen, Varberg

Varbergs kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 64 601 människor (2019). Landarealen är 874 kvadratkilometer. 

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.