Kommunens skatteintäkter, Varberg

Varbergs kommun ligger i Hallands län och har 66 658 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 46 846 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.