Anställda i kommunen, Varberg

Varbergs kommun ligger i Hallands län och har 65 397 invånare. Värdet för anställda i kommunen är det 39:e högsta i landet med 4 350 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.