Största offentliga arbetsgivare, Varberg

Varbergs kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 63 630 människor (2018). Landarealen är 874 kvadratkilometer. 

Största offentliga arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.