Största privata arbetsgivare, Varberg

Varbergs kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 64 601 människor (2019). Landarealen är 874 kvadratkilometer. 

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.