Andel förtidspensionärer, Varberg

Varbergs kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 64 601 människor (2019). Landarealen är 874 kvadratkilometer. 

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.