Andel förtidspensionärer, Varberg

Varbergs kommun ligger i Hallands län och har 66 658 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 55:e lägsta i landet med 3,6 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.