Andel företagare, Varberg

Varbergs kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 63 630 människor (2018). Landarealen är 874 kvadratkilometer. 

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.