Förvärvsfrekvens, Varberg

Varbergs kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 63 630 människor (2018). Landarealen är 874 kvadratkilometer. 

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.