Förvärvsfrekvens, Varberg

Varbergs kommun ligger i Hallands län och har 66 658 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 24:e högsta i landet med 84,5 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.