Andel högutbildade, Varberg

Varbergs kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 64 601 människor (2019). Landarealen är 874 kvadratkilometer. 

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.