Andel högutbildade, Varberg

Varbergs kommun ligger i Hallands län och har 65 397 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 69:e högsta i landet med 24,1 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.