Andel högutbildade, Varberg

Varbergs kommun ligger i Hallands län och har 66 658 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 70:e högsta i landet med 24,7 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.