Skattesats, Varberg

Varbergs kommun ligger i Hallands län och har 65 397 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Varbergs kommun till 31,73 procent, vilket var den 35:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.