Skattesats, Varberg

Varbergs kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 63 630 människor (2018). Landarealen är 874 kvadratkilometer. 

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.