Befolkningsökning, Varberg

Varbergs kommun ligger i Hallands län och har 65 397 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Varbergs kommun den 34:e högsta i landet med 4,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.