Befolkningsökning, Varberg

Varbergs kommun ligger i Hallands län och har 66 658 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Varbergs kommun den 22:a högsta i landet med 4,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.