Befolkningsökning, Varberg

Varbergs kommun ligger i Hallands län och har 68 325 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Varbergs kommun den nittonde högsta i landet med 4,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.