Invånare i kommunen, Varberg

Varbergs kommun ligger i Hallands län och har 65 397 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 36:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.