Invånare i kommunen, Varberg

Varbergs kommun ligger i Hallands län och har 67 800 invånare.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.