Invånare i kommunen, Varberg

Varbergs kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 63 630 människor (2018). Landarealen är 874 kvadratkilometer. 

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.