Invånare i kommunen, Varberg

Varbergs kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 64 601 människor (2019). Landarealen är 874 kvadratkilometer. 

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.