Kommunens kostnader, Laholm

Laholms kommun ligger i Hallands län och har 25 967 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 63:e lägsta i landet med 56 499 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.