Kommunens skatteintäkter, Laholm

Laholms kommun ligger i Hallands län och har 26 319 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det artonde lägsta i landet med 42 318 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.