Anställda i kommunen, Laholm

Laholms kommun ligger i Hallands län och har 26 319 invånare. Värdet för anställda i länet är nära genomsnittet med 1 921 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.