Största privata arbetsgivare, Laholm

Laholms kommun ligger i Hallands län och har 26 319 invånare. Största privata arbetsgivare är DIAB AB med 175 anställda (nov 2020).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.