Största privata arbetsgivare, Laholm

Laholms kommun ligger i Hallands län och har 26 575 invånare. Största privata arbetsgivare är DIAB AB med 225 anställda (år 2022).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.