Andel förtidspensionärer, Laholm

Laholms kommun ligger i Hallands län och har 26 575 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 4,3 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.