Andel förtidspensionärer, Laholm

Laholms kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 25 491 människor (2018). Landarealen är 888 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.