Andel företagare, Laholm

Laholms kommun ligger i Hallands län och har 26 319 invånare. Värdet för andel företagare är det 41:a högsta i landet med 9,5 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.