Andel högutbildade, Laholm

Laholms kommun ligger i Hallands län och har 26 575 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 19,7 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.