Skattesats, Laholm

Laholms kommun ligger i Hallands län och har 26 575 invånare. Under 2023 uppgick kommunalskatten i Laholms kommun till 31,98 procent, vilket var den 49:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.