Befolkningsökning, Laholm

Laholms kommun ligger i Hallands län och har 26 575 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Laholms kommun den 60:e högsta i landet med 2,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.