Befolkningsökning, Laholm

Laholms kommun ligger i Hallands län och har 25 967 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Laholms kommun den 60:e högsta i landet med 3,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.