Befolkningsökning, Laholm

Laholms kommun ligger i Hallands län och har 26 565 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Laholms kommun den 57:e högsta i landet med 2,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.