Befolkningsökning, Laholm

Laholms kommun ligger i Hallands län och har 26 319 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Laholms kommun den 50:e högsta i landet med 3,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.