Invånare i kommunen, Laholm

Laholms kommun ligger i Hallands län och har 26 575 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 101:a högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.