Invånare i kommunen, Laholm

Laholms kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 25 491 människor (2018). Landarealen är 888 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.