Invånare i kommunen, Laholm

Laholms kommun ligger i Hallands län och har 26 319 invånare.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.