Invånare i kommunen, Laholm

Laholms kommun ligger i Hallands län och har 25 967 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 102:a högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.