Kommunens kostnader, Kungsbacka

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län och har 85 653 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 41:a lägsta i landet med 58 879 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.