Statsbidrag och utjämning till kommunen, Kungsbacka

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 83 348 människor (2018). Landarealen är 611 kvadratkilometer.

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.