Kommunens skatteintäkter, Kungsbacka

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län och har 85 801 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det sjunde högsta i landet med 62 369 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.