Anställda i kommunen, Kungsbacka

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län och har 85 301 invånare. Värdet för anställda i länet är det 22:a högsta i landet med 6 075 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.