Största privata arbetsgivare, Kungsbacka

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län och har 85 801 invånare. Största privata arbetsgivare är Vardaga Äldreomsorg AB med 475 anställda (år 2022).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.