Största privata arbetsgivare, Kungsbacka

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län och har 85 301 invånare. Veteranpoolen AB är största privata arbetsgivare och med 1 925 anställda (nov 2020) den 23:e största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.