Andel förtidspensionärer, Kungsbacka

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län och har 85 301 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det nittonde lägsta i landet med 2,6 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.