Andel förtidspensionärer, Kungsbacka

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län och har 85 801 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det nittonde lägsta i landet med 2,5 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.