Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen), Kungsbacka

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län och har 84 930 invånare. Värdet för arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) är det åttonde lägsta i landet med 4,3 procent.

Procentuell andel av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas beror på att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå.