Andel företagare, Kungsbacka

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län och har 85 801 invånare. Värdet för andel företagare är det 63:e högsta i landet med 12,3 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.