Andel företagare, Kungsbacka

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län och har 85 301 invånare. Värdet för andel företagare är det 72:a högsta i landet med 8,5 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.