Förvärvsfrekvens, Kungsbacka

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 84 395 människor (2019). Landarealen är 611 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.