Sysselsättningsgrad, Kungsbacka

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län och har 85 653 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det fjärde högsta i landet med 88,0 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.