Förvärvsfrekvens, Kungsbacka

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län och har 85 301 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det femte högsta i landet med 86,2 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.