Andel högutbildade, Kungsbacka

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län och har 85 301 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 29:e högsta i landet med 32,3 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.