Andel högutbildade, Kungsbacka

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 84 395 människor (2019). Landarealen är 611 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.