Skattesats, Kungsbacka

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län och har 85 301 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Kungsbacka kommun till 32,73 procent, vilket var den 78:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.