Befolkningsökning, Kungsbacka

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 84 395 människor (2019). Landarealen är 611 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.