Befolkningsökning, Kungsbacka

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län och har 85 301 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Kungsbacka kommun den 80:e högsta i landet med 2,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.