Befolkningsökning, Kungsbacka

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län och har 85 653 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Kungsbacka kommun nära genomsnittet med 0,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.