Befolkningsökning, Kungsbacka

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län och har 84 930 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Kungsbacka kommun den 54:e högsta i landet med 3,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.