Medelålder, Kungsbacka

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län och har 85 801 invånare. Värdet för medelålder är det 76:e lägsta i landet med 42,0 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.