Invånare i kommunen, Kungsbacka

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län och har 85 801 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 26 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.