Invånare i kommunen, Kungsbacka

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 84 395 människor (2019). Landarealen är 611 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.