Kommunens kostnader, Hylte

Hylte kommun ligger i Hallands län och har 10 619 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 78:e högsta i landet med 66 333 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.