Kommunens kostnader, Hylte

Hylte kommun ligger i Hallands län och har 10 299 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 73:e högsta i landet med 75 613 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.