Kommunens skatteintäkter, Hylte

Hylte kommun ligger i Hallands län och har 10 619 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 24:e lägsta i landet med 42 796 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.