Kommunens skatteintäkter, Hylte

Hylte kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 10 914 människor (2018). Landarealen är 951 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.