Kommunens skatteintäkter, Hylte

Hylte kommun ligger i Hallands län och har 10 649 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 32:a lägsta i landet med 41 237 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.